Måndag 190401

En plats för alla

Måndag 190401

E3min
20-18-16-14
Front rack walking lunges

7 RFT
10 front rack walking lunges 40/30kg
10 barfacing burpees

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar