Onsdag 190327

En plats för alla

Onsdag 190327

2&2
100 cal row/ski/AB
100 buprees to target
100 cal
100 box jump over
100 one arm KB thruster 24/16kg
600m run (tillsammans)

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar